Từ thiện cho giáo dục

Chúng tôi nghĩ rằng giáo dục là cách tốt nhất để giúp người nghèo thoát nghèo vĩnh viễn. Thay đổi giáo dục là thay đổi nhận thức, từ việc thay đổi nhận thức, họ sẽ tìm cách thoát nghèo hơn. Điều này đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới, nhưng không phải mọi nơi đều có thể may mắn. Bởi vì điều đó, chúng tôi cần sự trợ giúp lớn hơn để có thể làm điều đó, đặc biệt là từ các Ân nhân, Mạnh thường quân và các tổ chức phi lợi nhuận trên toàn cầu. Hãy tham gia bàn tay của bạn để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.

                                                                                                                                            Tg: Linh Đan

 

Nhận Xét