Thông tin ủng hộ

Tài Khoản: TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN TỪ TÂM

10-7 LANDMARK 1, VINHOME CENTRAL PARK, 208 NGUYEN HUU CANH, P22, BINH THANH, HCM

Ngân hàng Sài Gòn – Chi nhánh Hội Sở Thành phố Hồ Chí Minh

Số Tài Khoản:  1370112341820001  –  VND

                     1370112341820001  –  USD

                     1370112341820001  –  EUR