CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TEC

TEC với sứ mệnh của mình trong lãnh vực Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. Chúng tôi xây dựng các dự án hướng đến lợi ích thiết thực cho cộng đồng, Sự rộng lượng của Bạn thể hiện niềm tin này. Và cùng nhau tạo ra thành quả. Các dự án của chúng tôi mang tính lâu dài và có mục tiêu thay đổi cuộc sống bền vững cho cộng đồng.

1.NHÀ TÀI TRỢ

Ngay cả những khoảng đóng góp nhỏ nhất cũng có thể giúp thay đổi cuộc sống


2.TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tình nguyện viện của Chúng tôi – Họ không nhất thiết phải có thời gian – Họ chỉ có trái tim


3.CHA MẸ ĐỠ ĐẦU

Chúng tôi tin rằng trẻ em là những người tuyệt vời nhất trên trái đất – và điều đó thúc đẩy chúng ta làm mọi thứ chúng ta có thể làm.