Từ thiện cho giáo dục

Chúng tôi nghĩ rằng giáo dục là cách tốt nhất để giúp người nghèo thoát nghèo vĩnh viễn. Thay đổi giáo dục là thay đổi nhận thức, từ việc thay đổi nhận thức, họ sẽ tìm cách thoát nghèo hơn. Điều này đã được chứng minh ở nhiều nước trên thế giới, nhưng không phải mọi nơi